Informacja o środkach wspierających komunikowanie się - Język migowy - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Centralne Biuro Śledcze Policji z siedzibą przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (wersja formularza „.doc”). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: wp@cbsp.policja.gov.pl.
  • Faksem pod numer: 47 72 130 39.
  • Listownie na adres: Centralne Biuro Śledcze Policji, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa. Korespondencja powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Centralne Biuro Śledcze Policji zobowiązane jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod nr tel. 47 72 57 115.

*Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 511), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – http://bip.mazowieckie.pl/contents/content/297/344.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.03.2018
Data modyfikacji 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Weremiuk
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry