Informacje ogólne - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacje ogólne

Zgodnie z § 6. Regulaminu Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 30.03.2020 r. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, jeśli przypada w dzień roboczy, w godzinach od 15.00 do 17.00.

Osoby zainteresowane rozmową po umówieniu terminu proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia na Karcie zgłoszenia na rozmowę.

Zgłoszenia mogą być składane listownie, elektronicznie (na adres kancelaria@cbsp.policja.gov.pl), bądź też osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

Zgłoszenia na Karcie zgłoszenia na rozmowę niezawierające wypełnionych wymaganych pól będą pozostawione bez rozpoznania.


O terminie przyjęcia osoba zostanie powiadomiona pisemnie.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.09.2020
Data modyfikacji 10.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry