Stanowienie aktów prawnych w CBŚP - Stanowienie aktów prawnych - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych w CBŚP

Osobą uprawnioną do stanowienia aktów prawnych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, który wydaje przepisy o charakterze porządkowym. Stanowione akty prawne dotyczą jedynie regulacji wewnętrznych.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:
 
                                                     - decyzje,
 
                                                     - rozkazy,
 
                                                     - instrukcje,
 
                                                     - pisma okólne

W Centralnym Biurze Śledczym Policji nie wydaje się aktów prawnych o charakterze zewnętrznym.

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej ( Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.).

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie Nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie Nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego PolicjiI z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Metryczka

Data publikacji 17.09.2020
Data modyfikacji 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry