Informacje ogólne - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

      

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego  (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

 

Centralne Biuro Śledcze Policji

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

fax 47 72 130 39

e-mail: bip@cbsp.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 11.09.2020
Data modyfikacji 11.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry