Status prawny - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Centralne Biuro Śledcze Policji jest jednostką organizacyjną Policji służby śledczej, która realizuje zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na obszarze całego kraju.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji. Komendant CBŚP kieruje Centralnym Biurem Śledczym Policji i jest przełożonym policjantów CBŚP.

Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępców Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta CBŚP. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta CBŚP Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta CBŚP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi Policji.

Siedzibą Komendanta CBŚP jest m.st. Warszawa.

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zarzadzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Metryczka

Data publikacji 15.06.2015
Data modyfikacji 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gołaszewska-Horosz CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry